Služby

PS broker s.r.o. Vám ponúka tieto služby : • revízia a preskúmanie poistných zmlúv;
 • spracovanie návrhu poistných zmlúv;
 • zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv s vybranou poisťovňou;
 • správa poistných zmlúv;
 • konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po dobu platnosti poistnej zmluvy;
 • asistencia pri likvidácii poistných udalostí;
 • prejednanie náhrady škody s poisťovňou;
 • ďalšie služby v oblasti poistenia po vzájomnej dohode.

V rámci Slovenskej republiky PS broker s.r.o. spolupracuje s týmito poisťovňami : • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa, a.s
 • Europaische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
 • Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu)
 • ING Životná poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • Q B E Insurance (Europe) Limited, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Back-To-Top