O nás

Spoločnosť PS broker s.r.o. je členom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. ktorá bola založená v roku 1994. Čo do upísaného poistného, poistením chráneného majetku a počtu klientov a kancelárií je Respect Slovakia, s.r.o. najväčším samostatným finančným agentom v sektore poistenia a zaistenia priemyselných a podnikateľských rizík na Slovensku.

Najväčšou prednosťou spoločnosti Respect Slovakia je schopnosť vyčerpávajúcim spôsobom identifikovať a následne profilovať možné riziká a tieto riziká eliminovať – prevádzať ich na špecializované inštitúcie (poisťovne a zaisťovne) pri realizácii nekompromisného princípu : získať pre našich klientov kvalitné poistné krytie pri vynaložení minimálnej výšky finančných prostriedkov.

Respect Slovakia
Back-To-Top